News

Interactive workshop day: Technology Challenges and Business Opportunities

An interactive day where industry, research facilities and academia meet to network and discuss common technology challenges.
Focus on: Precision Engineering and production, Precision Movement and Alignment, Sample environment, Rapid support, Control and electronics, 3D printing, Technical Consumables and procurement procedures
Skärmavbild 2016-08-18 kl. 11.27.51
TIME: 28 September, 08.30 – 17.00
PLACE: AF, Sandgatan 2 i Lund (Sweden)
Attendance at the work-shop is free of charge.
Take the opportunity to listen to, meet, and discuss with representatives from the following:
• ISIS and Diamond Light Source – Harwell, UK
• CERN – Geneva, Switzerland
• DESY or XFEL – Hamburg, Germany
• ESS and MAX IV – Lund, Sweden
• Industry: Swedish and Danish companies
• Representatives from academia, for example Lund Technical University (LTH), will be present.
Contents of the day:
• Introductory presentations about technology challenges and networking between research facilities and suppliers.
• Technology workshops around different technology areas of relevance to facilities. Presentations of technology challenges. Discussion and questions. Select which workshop/round table discussion you would like to participate in when signing up. Precision Engineering and production, Precision Movement and Alignment, Sample environment, Rapid support, Control and electronics, 3D printing, Technical Consumables and procurement procedures.
• Industry exhibition – companies and facilities are welcome to exhibit and present products and services provided, or technology needs.
• Poster sessions – academia and research facilities
• Opportunity to make contacts with key representatives from companies and facilities.
For information, contact:
Anna Hall, 0725-544865, Anna.hall@iucsyd.se
Mats Larsson, 0733-552411, Mats.larsson@iucsyd.se
Arne Jensen, Bigscience.dk; +45 2464 9255, arnje@dtu.dk
John Weisend, ESS, +46-46-888 31 50, john.weisend@esss.se
Mike Olsson, +46-46-2224382, LTH at Lund University, mike.olsson@iprod.lth.se

RFR Solutions–Stainless Steel Excellence

Mats OrupVD för RFR Solutions, Mats Orup, berättar att han läste om ESS redan 2010 och såg affärspotentialen direkt, vilken språngbräda! De engagerade sig tidigt i TITA-projekten som Region Skåne bedrev under 2010–2012 och som syftade till att skapa tillväxt i regionen. Företaget fick sin första order till MAX IV-laboratoriet i april 2013 efter en tuff konkurrensutsatt upphandling. Den ordern har senare följs av ytterligare två beställningar från MAX IV.

Examec – Advanced machinery with the highest precision

MatsVD för Examec berättar att hans intresse för ESS vaknade redan när dåvarande arbetsmarknadsminister Allan Larsson initierade och drev etablerings-frågan under åren fram till 2009. Han gjorde verkligen ett bra förarbete!

Den industriella potential och tillväxt som följer med etableringarna av ESS och Max IV är enormt stor. Vi inser nog inte hela potentialen ännu, förväntningarna kommer att infrias, men man har förmodligen underskattat tidsfaktorn. Det tar tid, jämför med Öresundsbron, säger Mats med övertygelse.