RFR Solutions–Stainless Steel Excellence

Mats OrupVD för RFR Solutions, Mats Orup, berättar att han läste om ESS redan 2010 och såg affärspotentialen direkt, vilken språngbräda! De engagerade sig tidigt i TITA-projekten som Region Skåne bedrev under 2010–2012 och som syftade till att skapa tillväxt i regionen. Företaget fick sin första order till MAX IV-laboratoriet i april 2013 efter en tuff konkurrensutsatt upphandling. Den ordern har senare följs av ytterligare två beställningar från MAX IV.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s