RFR Solutions–Stainless Steel Excellence

Mats OrupVD för RFR Solutions, Mats Orup, berättar att han läste om ESS redan 2010 och såg affärspotentialen direkt, vilken språngbräda! De engagerade sig tidigt i TITA-projekten som Region Skåne bedrev under 2010–2012 och som syftade till att skapa tillväxt i regionen. Företaget fick sin första order till MAX IV-laboratoriet i april 2013 efter en tuff konkurrensutsatt upphandling. Den ordern har senare följs av ytterligare två beställningar från MAX IV.