Examec – Advanced machinery with the highest precision

MatsVD för Examec berättar att hans intresse för ESS vaknade redan när dåvarande arbetsmarknadsminister Allan Larsson initierade och drev etablerings-frågan under åren fram till 2009. Han gjorde verkligen ett bra förarbete!

Den industriella potential och tillväxt som följer med etableringarna av ESS och Max IV är enormt stor. Vi inser nog inte hela potentialen ännu, förväntningarna kommer att infrias, men man har förmodligen underskattat tidsfaktorn. Det tar tid, jämför med Öresundsbron, säger Mats med övertygelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s