Examec – Advanced machinery with the highest precision

MatsVD för Examec berättar att hans intresse för ESS vaknade redan när dåvarande arbetsmarknadsminister Allan Larsson initierade och drev etablerings-frågan under åren fram till 2009. Han gjorde verkligen ett bra förarbete!

Den industriella potential och tillväxt som följer med etableringarna av ESS och Max IV är enormt stor. Vi inser nog inte hela potentialen ännu, förväntningarna kommer att infrias, men man har förmodligen underskattat tidsfaktorn. Det tar tid, jämför med Öresundsbron, säger Mats med övertygelse.